Ліва ідея – властивий кожній людині від народження набір загальнолюдських духовно-моральних цінностей, життєвих критеріїв і потреб, які полягають у превалюванні прав та інтересів людини в соціумі над будь-якими іншими правами та інтересами.

Вона стверджує верховенство людини, її прав та інтересів у відносинах із державними надбудовами та різноманітними квазідержавними інституціями: людина для соціуму і соціум для людини.

Ліва ідея передбачає всеосяжне виконання державою завдань цивілізованої людини в суспільстві, забезпечення її прав та інтересів, їх главенство, насамперед у сферах забезпечення безпеки, фізичного, духовного та розумового розвитку, медицини, освіти, екологічного захисту, правового захисту; надання їй усіх наявних у 21 столітті можливостей для заможного повноцінного життя, розвитку талантів та особистості. Держава – слуга людини.

Механізм досягнення – побудова такого державного устрою, який уособить властиве кожній людині від народження прагнення до рівності, гідного життя і захисту від будь-яких форм пригноблення, гарантує ліквідацію бідності як такої за рахунок справедливого перерозподілу матеріальних благ та можливостей.

СЛС